Krajský šachový zväz Trnava, športovo-technická komisia
5.liga SE-SI                 ročník 2005/2006
Spravodajca ŠTK č.1 Technické ustanovenia:

1. Súťaž sa hrá podľa pravidiel FIDE platných od 1.7.2005, podľa Hracieho poriadku pre majstrovské súťaže družstiev v praktickom šachu platného od 1.9.2005 a podľa ustanovení tohoto spravodajcu. Výsledky sa posielajú na zápočet na LOK SR.

2. Systém súťaže: Súťaž sa v tomto ročníku skladá zo základnej a z nadstavbovej časti. V základnej časti sa hrá jednokolovo podľa vylosovania, systémom každý s každým. Družstvá umiestnené po základnej časti na 1.-4. mieste sa stretnú v skupine A nadstavbovej časti a družstvá umiestnené na 5.-7. mieste v skupine B nadstavbovej časti taktiež jednokolovo každý s každým. Výsledky a body zo základnej časti sa prenášajú do nadstavbovej časti. Družstvá uvedené v rozpise kôl ako prvé, hrajú doma a majú biele figúry na nepárnych šachovniciach. Stretnutia 4.ligy A21 sever sa hrajú na piatich šachovniciach.

3. Riaditeľ súťaže: Rastislav Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica tel: 034 651 4395, mobil: 0908 684 444, e-mail: rasto.diviak@post.sk

4. Postup: Víťaz A skupiny nadstavbovej časti 5.ligy SE-SI získava právo uchádzať sa o postup do 4.ligy A21.

5. Súpiska družstva: Družstvo zostavuje súpisku podľa Hracieho poriadku pre majstrovské súťaže družstiev. Ak je na súpiske voľné miesto, možno najneskôr do 15.12.2005 doplniť hráča na ľubovoľné miesto pri dodržaní pravidiel zostavenia súpisky. Na súpiske družstva 5.ligy SE-SI môžu byť uvedení dvaja hosťujúci hráči. Pre zápasovú zostavu sú považovaní za držiteľov licencie. Znamená to, že v stretnutí môže za družstvo nastúpiť maximálne jeden hráč s riadnou licenciou alebo jeden hosťujúci hráč (okrem toho ešte maximálne jeden hráč s licenciou B). Cieľom úpravy je umožniť sprevádzať maloletých hráčov a súčasne štartovať za družstvo. 5. liga SE-SI má umožniť masový štart malých hráčov a nedostatok sprevádzajúcich osôb by mohol znemožniť uskutočnenie zápasov. Na súpiske družstva môže byť maximálne 13 hráčov.

 6. Začiatok stretnutia: Stretnutia začínajú o 9:30 hod. Hostia môžu požiadať z dôvodu dopravného spojenia o posun začiatku stretnutia o 1 hodinu dopredu alebo dozadu najneskôr 14 dní pred stretnutím a domáci sú im povinní vyhovieť. O zmene treba informovať riaditeľa súťaže.

 7. Čakacia doba: Je stanovená na 2 hodiny. Platí len v prípade potvrdeného meškania hromadného dopravného prostriedku alebo nehody vlastného vozidla - vtedy zápas začína bez časového trestu. Odporúčam využiť všetky možnosti na odohranie stretnutia.

 8. Tempo hry: 1,5 hodiny na 30 ťahov plus 1 hodina do konca partie s povinnosťou zapisovania ťahov.

 9. Hlásenie výsledkov: V sobotu po stretnutí treba nahlásiť riaditeľovi súťaže kompletné výsledky (vrátane výsledkov na jednotlivých šachovniciach). Výsledky možno hlásiť telefonicky, SMS správou alebo e-mailom. Zápis o stretnutí treba odoslať poštou v prvý pracovný deò po odohraní stretnutia.

10. Hodnotenie stretnutí: Za vyhraté stretnutie získa družstvo 3 body, za remízu 1bod a za prehru 0 bodov.

11. Zákazy: V hracích miestnosiach je počas celého trvania stretnutia zakázané fajčenie. Je zakázané nastúpenie hráča na stretnutie pod vplyvom alkoholu a konzumácia alkoholu v mieste konania hry počas stretnutia. Je zakázané používať v hracej miestnosti mobilný telefón. Podľa nových pravidiel FIDE platných od 1.7.2005 sa prvé zazvonenie mobilu počas partie trestá prehrou partie.

12. Pokuty: Kontumačná prehra družstva: 300,-Sk. Kontumačná prehra jednotlivca 50,-Sk. Nenastúpenie hráča základnej zostavy počas súťaže 100,-Sk (tento hráč sa v ïalšej sezóne neráta do základnej zostavy družstva). Opakované nerešpektovanie rozhodnutia riaditeľa súťaže 100,-Sk. Pokuty treba uhradiť na účet Krajského šachového zväzu Trnava, č. účtu 02800540545/0900. Proti rozhodnutiu riaditeľa súťaže je možné odvolať sa na VV KŠZ.

13. Ostatné: Nové registračné preukazy a registráciu nových hráčov treba vybaviť do konca roka 2005.

Zoznam družstiev, adresy hracích miestností, organizační pracovníci:

1. ŠK Osuské D (v súťaži ako CVČ Senica hm: Centrum voľného času Stonožka, Sadová 646, Senica op: Ing. Rudolf Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica, tel: 0905 311 146, e-mail: rudolf.diviak@post.sk

2. ŠK Slovakia Senica hm: Reštaurácia William Wallace, Hviezdoslavova 1397, Senica (vedľa hotela Senica) op: Miroslav Súkopčák, Čáčov 294, 905 01 Senica, tel: 0905 358 707

 3. ŠK Skalica C hm: Centrum voľného času Skalica op: Viera Haraštová, Pľjušťa 22, 909 01 Skalica, tel: 034 664 44 38

4. ZŠ Dojč hm: Základná škola Dojč op: Peter Kubík, S. Jurkoviča 1206/40, 905 01 Senica, tel: 0915 131 602, e-mail: adictfun@zoznam.sk

5. ŠK Gymnázium Šaštín - Stráže hm: DM pri Gymnáziu v Šaštíne, Kláštorné námestie 1295, Šaštín op: Tomáš Hurban, Hviezdoslavova 12, 908 41 Šaštín-Stráže, tel: 0904 871 976, e-mail: hurbant@centrum.sk

6. ŠK Dragon Senica B hm: Reštaurácia William Wallace, Hviezdoslavova 1397, Senica (vedľa hotela Senica) op: Ján Beran ml., Štefánikova 704/25, 905 01 Senica, tel: 0910 999 913, e-mail: aniki@zoznam.sk

7. ŠK Osuské E (v súťaži ako CVČ Brezovhm: Nár. dom M.R.Štefánika, Nám. Oslobodenia, Brezová p.B. op: Pavol Perička, Horný Rad 537, 906 13 Brezová p.B., tel: 0903 704 450, e-mail: pery@post.sk

Súpisky družstiev:

1. CVČ Senica					
Č. Hráč	      dátum nar. eloN eloF Poz.
1. Diviak Rastislav 24.01.1985 1964 1945 H 
2. Diviak Rudolf  21.09.1956 1922 1959 H
3. Čajka Tibor   05.09.1993 1547
4. Pagerka Slavomír 05.11.1993 1584
5. Jozefek Michal  10.04.1996 1496
6. Čmela Branislav 09.08.1994 1350
7. Danada Tomáš   16.05.1995 1375
8. Medlen Marián  10.08.1993 1350
9. Havel Filip   23.08.1994 1350
10.Mudroch Martin  21.07.1994 1350

2. ŠK Slovakia Senica					
Č. Hráč        dátum nar. eloN eloF Poz.
1. Vach Martin st.  24.02.1941 1510		
2. Súkopčák Miroslav 23.02.1950 1505		
3. Vach Pavol     01.12.1975 1481		
4. Vach Martin ml.  19.02.1963 1403		
5. Vašek Rudolf    17.10.1952 1350		
6. Rehák Miroslav   02.12.1970 1350		
7. Švárny Martin   06.05.1989 1350		
8. Vach Peter     28.03.1972 1350		
9. Vašek Adam     05.11.1951 1350		

3. ŠK Skalica C
Č. Hráč        dátum nar. eloN eloF Poz.
1. Haraštová Viera  09.07.1967 1567
2. Harašta Juraj   12.01.1992 1583
3. Brisudová Veronika 17.02.1989 1535
4. Harašta Marian   03.07.1990 1535
5. Horák Martin    06.07.1989 1492
6. Drábek Martin   09.07.1989 1350
7. Čech Ondrej    11.05.1992 1350
8. Kondek Jakub    07.02.1994 1350
9. Harašta Jiří    19.08.1967 1350
10.Bakoš Adrian    02.11.1996 1350

4. ZŠ Dojč
Č. Hráč        dátum nar. eloN eloF Poz.
1. Kubík Peter    26.07.1985 1755    H
2. Gašparín Tibor   10.05.1991 1350		
3. Klena Miroslav   25.12.1990 1350		
4. Matuský Tomáš   08.11.1991 1350		
5. Brlík Dominik   26.02.1991 1350		
6. Lanža Zdeno    13.06.1990 1350		
7. Brlík Ondrej    09.12.1993 1350		
8. Marián Baláž    30.04.1992 1350 
5. ŠK Gymnázium Šaštín - Stráže
Č. Hráč        dátum nar. eloN eloF Poz.
 1. Bašovský Filip   27.03.1989 1562   L
 2. Bašovský Matúš   04.10.1986 1424   H
 3. Cerovský Lukáš   30.10.1986 1350
 4. Hurban Tomáš    11.05.1987 1350
 5. Sofka Patrik    15.05.1980 1350
 6. Húska Branislav  13.01.1982 1350
 7. Pócsik Matej    12.05.1987 1350
 8. Radimák Stanislav 11.04.1987 1350
 9. Maťaš Matúš    24.01.1987 1350
10. Fríbort Jozef   16.11.1970 1350
11. Hurban Martin   14.09.1991 1350
12.Škrabák Jozef    25.11.1988 1350
13.Fabian Ján     01.01.1976 1350


6. ŠK Dragon Senica B
Č. Hráč        dátum nar. eloN eloF Poz.
1. Barcaj Jaroslav  18.06.1968 1565    H
2. Lánik Miroslav   24.03.1968 1492    H
3. Barcaj Miroslav  26.02.1963 1563		
4. Rubač Andrej    09.11.1978 1436		
5. Podkopčan Miroslav 14.07.1976 1350		
6. Bendžela Tibor   07.10.1966 1350		
7. Kukliš Michal   18.11.1984 1350		

7. CVČ Brezová				
Č. Hráč        dátum nar. eloN eloF Poz.
1. Perička Tomáš   09.09.1985 1822 1949 H							
2. Perička Pavol   29.04.1960 1692									
3. Karlíková Alžbeta 10.06.1987 1482									
4. Bôžik Branislav  12.06.1988 1350									
5. Peričková Jana   29.09.1991 1417									
6. Fajnor Adam    24.02.1993 1350									
7. Gavlas Jakub    12.06.1995 1350									
8. Škápik Michal   05.09.1993 1350									
9. Gašparík Peter   24.06.1994 1350									
10.Gálik Martin    08.02.1994 1350									
11.Čmela Matúš    02.09.1994 1350									

Výsledky 1.kola - 15.10.2005:		

1. Slovakia Senica  3,5 : 3,5 CVČ Brezová    3. Dojč  4 : 1 Šaštín			
  Vach M.st.     1 : 0  Perička P.    Kubík P.  1 : 0 Cerovský L.			
  Súkopčák M.     1 : 0  Karlíková A.   Gašparín T. 1 : 0 Hurban T.			
  Vach Pa.      0 : 1  Bôžik B.     Klena M.  1 : 0 Pócsik M.			
  Vašek R.      0,5:0,5 Fajnor A.    Matuský T. 0 : 1 Hurban M.			
  Vašek A.      1 : 0  Gavlas J.    Brlík D.  1 : 0 Škrabák J.			

Stretnutie Skalica C - Dragon Senica B je preložené na 10.12.2005.									
Družstvo CVČ Senica malo voľno.									

Výsledky 2.kola - 29.10.2005:			

4. Dragon Senica B 3½ - 1½  Dojč	 5. CVČ Brezová 2 - 3 Skalica C	
  Barcaj J.    ½ : ½  Kubík P.    Perička P.  ½ : ½	Haraštová V.
  Rubač A.     1 : 0  Gašparín T.   Karlíková A. 0 : 1	Brisudová V.
  Podkopčan M.   1 : 0  Klena M.    Bôžik B.   ½ : ½	Harašta M.	
  Bendžela T.   1 : 0  Matuský T.   Peričková J. 1 : 0	Drábek M.	
  Kukliš M.    0 : 1  Lanža Z.    Fajnor A.  0 : 1	Čech O.		
  r. Tokoš                 r. P. Perička				

6. CVČ Senica    0 - 5  Slovakia Senica
  Čajka T.     0 : 1  Vach M. st.
  Pagerka S.    0 : 1  Súkopčák M.
  Jozefek M.    0 : 1  Vach M. ml.
  Čmela B.     0 : 1  Vašek R.
  Danada T.    0 : 1  Rehák M.
  r. Ra. Diviak

Družstvo Gymnázium Šaštín malo voľno.											
Výsledky 3.kola - 12.11.2005: 

7. Skalica C    4 - 1 CVČ Senica   8. Dojč        ½ - 4½ CVČ Brezová
   Haraštová V. ½ : ½ Diviak Ru.      Kubík P.    0 : 1  Perička P.
   Harašta J.   ½ : ½ Čajka T.        Gašparín T. 0 : 1  Bôžik B.
   Brisudová V. 1 : 0 Pagerka S.      Klena M.    ½ : ½  Peričková J.
   Harašta M.   1 : 0 Jozefek M.      Matuský T.  0 : 1  Gašparík P.
   Horák M.     1 : 0 Havel F.        Lanža Z.    0 : 1  Gálik M.
   r. Pagáč                           r. P. Perička

9. Šaštín     2 - 3 Dragon Senica B
   Hurban T.  0 : 1 Lánik M.
   Húska B.   0 : 1 Bendžela T.
   Pócsik M.  1 : 0 Kukliš M.
   Radimák S. 0 : 1 Valenčík B.
   Maťaš M.   + : - -
   r. Šefčík

Družstvo Slovakia Senica malo voľno.

Dohrávka 1.kola - 13.11.2005:

2. Skalica C    4 - 1 Dragon Senica B
   Haraštová V. 0 : 1 Tokoš R.
   Harašta J.   1 : 0 Podkopčan M.
   Brisudová V. 1 : 0 Bendžela T.
   Harašta M.   1 : 0 Kukliš M.
   Horák M.     1 : 0 Valenčík B.
   r. Haraštová

Výsledky 4.kola - 3.12.2005:

8. CVČ Brezová 1 - 4 Šaštín       9. CVČ Senica 4 - 1 Dojč
  Bôžik B.     0 : 1 Bašovský F.    Čajka T.    1 : 0 Gašparín T.
  Peričková J. 0 : 1 Cerovský L.    Čmela B.    0 : 1 Klena M.
  Fajnor A.    1 : 0 Hurban T.      Medlen M.   1 : 0 Matuský T.
  Gašparík P.  0 : 1 Húska B.       Havel F.    1 : 0 Lanža Z.
  Gálik M.     0 : 1 Hurban M.      Mudroch M.  1 : 0 Baláž M.
r. P. Perička                       r. Ra. Diviak

10. Slovakia Senica 4 - 1 Skalica C
  Vach M. st.       0 : 1 Haraštová V.
  Súkopčák M.       1 : 0 Harašta J.
  Vach M. ml.       1 : 0 Brisudová V.
  Vašek R.          1 : 0 Harašta M.
  Rehák M.          1 : 0 Drábek M.
r. Súkopčák

Družstvo Dragon Senica B malo voľno.

Doplnenie súpisky:
ZŠ Dojč: 8. Marián Baláž, nar. 30.4.1992, elo N 1350
Výsledky 5.kola - 7.1.2006: 13. Dojč 0 - 5 Slovakia Senica 14. Šaštín ½ - 4½ CVČ Senica Gašparín T. 0 : 1 Vach M. st. Bašovský M. 0 : 1 Diviak Ru. Klena M. 0 : 1 Súkopčák M. Cerovský L. 0 : 1 Pagerka S. Matuský T. 0 : 1 Vach M. ml. Hurban T. ½ : ½ Jozefek M. Lanža Z. 0 : 1 Vašek R. Hurban M. 0 : 1 Danada T. Baláž M. 0 : 1 Rehák M. Škrabák J. 0 : 1 Havel F. r. Súkopčák r. M. Bašovský 15. Dragon Senica B 2 - 3 CVČ Brezová Barcaj J. ½ : ½ Perička P. Podkopčan M. ½ : ½ Karlíková A. Bendžela T. 0 : 1 Bôžik B. Turza M. 0 : 1 Peričková J. Valenčík B. 1 : 0 Gálik M. r. Tokoš
Družstvo Skalica C malo voľno.	


Výsledky 6.kola - 28.1.2006:		

16. CVČ Senica 1½ - 3½ Dragon Senica B	 17. Slovakia Senica 4 - 1 Šaštín
  Pagerka S. 0 : 1 Tokoš R.       Vach M. st.   0 : 1 Bašovský F.
  Jozefek M. 0 : 1 Bendžela T.      Súkopčák M.   1 : 0 Hurban T.	
  Danada T.  0 : 1 Kukliš M.       Vach P.     1 : 0 Húska B.	
  Medlen M.  ½ : ½ Valenčík B.      Vašek R.     1 : 0 Pócsik M.	
  Havel F.  1 : 0k -           Rehák M.     1 : 0 Škrabák J.
  r. Ra. Diviak               r. Súkopčák			
18. Skalica C  5 - 0 Dojč
  Harašta J.  1 : 0 Gašparín T.
  Brisudová V. 1 : 0 Klena M.
  Harašta M.  1 : 0 Matuský T.
  Horák M.   1 : 0 Baláž M.
  Drábek M.  1 : 0 Lanža Z.
  r. Haraštová
Družstvo CVČ Brezová malo voľno.

Výsledky 7.kola - 4.2.2006:	
										
19. Šaštín   0 - 5 Skalica C   20. Dragon Senica B 2 - 3 Slovakia Senica
  Hurban T. 0 : 1 Haraštová V.   Barcaj J.    1 : 0 Vach M. st.	
  Húska B.  0 : 1 Brisudová V.   Rubač A.     1 : 0 Súkopčák M.	
  Hurban M. 0 : 1 Harašta M.    Bendžela T.   0 : 1 Vach P.		
  Škrabák J. 0 : 1 Horák M.     Turza M.     0 : 1 Vach M. ml.	
  Fabian J. 0 : 1 Čech O.      Kukliš M.    0 : 1 Vašek R.		
  r. Fríbort             r. Tokoš


  21.	CVČ Brezová  1½ - 3½ CVČ Senica
    Perička P.   ½ : ½	Čajka T.
    Bôžik B.    0 : 1	Pagerka S.
    Peričková J.  0 : 1	Jozefek M.
    Gavlas J.   0 : 1	Medlen M.
    Gálik M.    1 : 0	Havel F.
    r. P. Perička

Družstvo ZŠ Dojč malo voľno.	

Konečná tabuľka základnej časti:

1. Slovakia Senica  6 6 0 0 24½ 18	
2. Skalica C     6 5 0 1 22  15	
3. Dragon Senica B  6 3 0 0 15  9	
4. CVČ Senica    6 3 0 3 14½  9	
5. CVČ Brezová    6 2 0 4 13½  6	
6. Šaštín      6 1 0 5  8½  3	
7. Dojč	       6 1 0 5  7  3	
						
Najlepšie individuálne výsledky po 7.kole:	
4/4: M. Vach ml., Rehák, Horák	    	
5,5/6: R. Vašek					
5/6: Súkopčák, Brisudová	     	
2,5/3: Medlen			     	
4,5/6: M. Harašta				
2/3: P. Vach, J. Barcaj			 	

Družstvá sa po základnej časti rozdelili na 2 skupiny a budú pokračovať v nadstavbovej časti.
Body získané v základnej časti sa započítavajú. Do nadstavbovej časti 5.ligy sa prihlásilo
nové družstvo ŠK Štefanov, ktoré bude hrať v skupine o 5.-8. miesto. Súpisku Štefanova,
adresu hracej miestnosti a kontakt na organizačného pracovníka som pridal k súpiskám ostatných 									
družstiev v úvodnom Spravodajcovi.	

Program nadstavbovej časti:		
  Skupina o 1.-4. miesto:    Skupina o 5.-8. miesto:		
	8.kolo	4.3.2006       8.kolo   4.3.2006
22. Slovakia SE	- CVČ Senica   24. Šaštín	 - Dojč
23. Skalica C	- Dragon SE B  25. CVČ Brezová - Štefanov
	9.kolo	18.3.2006      9.kolo  18.3.2006
26. CVČ Senica	- Dragon SE B  28. CVČ Brezová - Šaštín		
27. Slovakia SE	- Skalica C   29. Štefanov  - Dojč		
	10.kolo	1.4.2006      10.kolo   1.4.2006		
30. Skalica C	- CVČ Senica   32. Šaštín   - Štefanov		
31. Dragon SE B	- Slovakia SE  33. Dojč    - CVČ Brezová		

V Senici 17.2.2006			Rastislav Diviak
                    riaditeľ 5.ligy SE-SI		
Výsledky 8.kola - 4.3.2006:

Skupina o 1.-4.miesto:											
							
22. Slovakia Senica 3 - 2 CVČ Senica   23. Skalica C   5 - 0 Dragon Senica B		
  Vach M. st.   0 : 1 Čajka T.      Haraštová V. 1 : 0 Lánik M.		
  Súkopčák M.   0 : 1 Pagerka S.     Harašta J.  1 : 0 Rubač A.		
  Vach P.     1 : 0 Jozefek M.     Brisudová V. 1 : 0 Podkopčan M.		
  Vašek R.    1 : 0 Čmela B.      Harašta M.  1 : 0 Bendžela T.		
  Rehák M.    1 : 0 Danada T.      Horák M.   1 : 0 Kukliš M.		
  r. Ra. Diviak               r. Haraštová
									
Skupina o 5.-8.miesto:									
									
24. Šaštín   4 - 1 Dojč				
  Bašovský M. 1 : 0 Klena M.				
  Cerovský L. 1 : 0 Matuský T.				
  Hurban T.  1 : 0 Brlík D.				
  Sofka P.  0 : 1 Lanža Z.				
  Hurban M.  1 : 0 Baláž M.				
  r. M. Bašovský				

Výsledky 9.kola - 18.3.2006

	Skupina o 1.-4.miesto:
																		
26. CVČ Senica 3 - 2 Dragon Senica B 27. Slovakia Senica ½ - 4½ Skalica C
  Čajka T.  0 : 1 Barcaj J.      Vach M. st.   0 : 1  Haraštová V.	
  Pagerka S. 1 : 0 Rubač A.       Súkopčák M.   ½ : ½  Harašta J.	
  Čmela B.  1 : 0 Podkopčan M.     Vašek R.    0 : 1  Brisudová V.	
  Medlen M.  0 : 1 Bendžela T.     Rehák M.    0 : 1  Harašta M.	
  Havel F.  1 : 0 Kukliš M.      Švárny M.    0 : 1  Horák M.	
  r. Ra. Diviak             r. Súkopčák				
										
					
    Skupina o 5.-8.miesto:	

28. CVČ Brezová 4 - 1 Šaštín    29. Štefanov   0 - 5 Dojč	
  Perička T.  1 : 0 Hurban T.    Planka F.  0 : 1 Kubík P.
  Karlíková A. ½ : ½ Sofka P.     Tomašovič R. 0 : 1 Gašparín T.
  Bôžik B.   ½ : ½ Húska B.     Tomašovič P. 0 : 1 Klena M.
  Peričková J. 1 : 0 Hurban M.    Riška F.   0 : 1 Brlík D.
  Fajnor A.  1 : 0 Škrabák J.    Klučka D.  0 : 1 Lanža Z.
  r. P. Perička            r. Klimeš		

Dohrávka 8.kola:		
25. CVČ Brezová 1 - 4 Štefanov
  Bôžik B.   0 : 1 Klimeš K.
  Peričková J. 0 : 1 Hušek Ľ.
  Fajnor A.  0 : 1 Tomašovič P.
  Gavlas J.  0 : 1 Klimešová L.
  Gašparík P. 1 : 0 Klimešová G.
  r. P. Perička

Výsledky 10.kola - 1.4.2006:
			
Skupina o 1.-4.miesto:	
			
31. Dragon Senica B 4 - 1 Slovakia Senica     Stretnutie Skalica C - CVČ Senica sa nehralo,						
  Tokoš R.   1 : 0 Vach M. st.         hostia nepricestovali.
  Barcaj M.  0 : 1 Súkopčák M.         Výsledok preto kontumujem 5:0 v prospech						
  Rubač A.   1 : 0 Vach P.           domáceho družstva.
  Podkopčan M. 1 : 0 Rehák M.	
  Bendžela T. 1 : 0 Švárny M.	
  r. Tokoš		
			
Konečná tabuľka:

1. Skalica C     9 8 0 1 36½ 24	
2. Slovakia Senica  9 7 0 2 29  21	
3. Dragon Senica B  9 4 0 5 21  12	
4. CVČ Senica    9 4 0 5 19½ 12	
			
Skupina o 5.-8.miesto:	
			
33. Šaštín   3 - 2 Štefanov     Stretnutie Dojč - CVČ Brezová sa nehralo,
  Bašovský M. 1 : 0 Vrba Š.     hostia nepricestovali.			
  Cerovský L. 0 : 1 Hušek Ľ.     Výsledok preto kontumujem 5:0 v prospech 
  Hurban T.  1 : 0 Tomašovič R.   domáceho družstva.
  Pócsik M.  0 : 1 Horný L.							
  Maťaš M.  1 : 0 Klučka D.						
  r. M. Bašovský								

Konečná tabuľka:	
						
5. CVČ Brezová 9 3 0 6 18½ 9
6. Dojč     9 3 0 6 18  9
7. Šaštín    9 3 0 6 16½ 9
8. Štefanov   3 1 0 2 6  3

Rôzne:		
Družstvo ŠK Skalica C sa stalo víťazom 5.ligy SE-SI v sezóne 2005/2006 a postupuje
do 4.ligy A21 sever.