43 rokov šachu v Osuskom

                 Keď v  roku 1972 v zápase o majstra sveta medzi Rusom Spasským a Američanom Robertom Fischerom zvíťazil Američan, prišlo k veľkému nárastu záujmu o šach, čo sa prejavilo aj v Osuskom, kde sa od  septembra začali schádzať priaznivci tejto hry. Medzi prvými boli Jozef Oslej, Alojz Mikušovič, Alojz Polakovič, Ľubomír Mikušovič, Jozef Malatinský, Ján Adamovič, Anton Hlávka, Ľubomír Barcaj  a Jozef Hamerlík., ktorý sa stal prvým predsedom oddielu.

                Títo hráči sa rozhodli zapojiť sa ako družstvo do organizovaných súťaží a v roku 1973 sa prihlásili do okresnej súťaže ako šachový oddiel TJ Osuské.  Prvou hracou miestnosťou bola zasadačka MNV, neskôr zasadačka PZ a po dobudovaní športového areálu sa majstrovské zápasy hrávali v zasadačke TJ. Dnes sa majstrovské zápasy odohrávajú v spoločenskej miestnosti Združenej strednej školy v Brezovej.

                Činnosť šachového oddielu začala priateľskými zápasmi. Prvý takýto zápas sa konal 20. septembra 1972 v Smrdákoch, naše družstvo ho vyhralo 4,5:2,5.

                Z histórie šachového oddielu uvedieme niektoré zaujímavé a dôležité míľniky, pretože podrobnosti by presiahli možnosti tejto publikácie.

                V roku 1973 sa hrala kvalifikácia o postup do krajskej súťaže, Osuské skončilo na 2. mieste za Myjavou a obe družstvá z kvalifikácie postúpili. Pribudli ďalší hráči: Karol Mráz, jedna z najvýznamnejších osobností nášho šachového oddielu, Richard Barcaj, Ing. Pavol Hamerlík, Peter Michalička, Igor Chorvatovič, Pavol Szarka, Ján Petráš, Viliam Laurinec a  Ľudovít Dobiáš. Pre veľký záujem vzniklo i B-družstvo. Víťazom oddielového preboru sa stal Ľubomír Mikušovič.

                Na sezóne 1973/74 sa v krajskej súťaži Osuské sa umiestnilo na 6. mieste spomedzi 8 družstiev. B-družstvo skončilo v okresnom prebore na 7. mieste z 12 účastníkov. Pribudli hráči Peter Hanzlúvka a Stano Lukáček. Oddielovým preborníkom sa stal opäť Ľubomír Mikušovič.

                V sezóne  1974/75 družstvo skončilo na 5. mieste, B-družstvo na 11 mieste. Konali sa simultánky /zápas jedného silného šachistu proti niekoľkým desiatkam slabších/ s majsterkou športu Natašou Belovovou z vtedajšieho ZSSR a majstrom športu Františkom Blatným z Brna. Oddielovým preborníkom sa stal Jozef Oslej.

                V sezóne 1975/76 sa stal predsedom oddielu Ľubomír Barcaj, ktorý túto funkciu vykonával 3 roky. Družstvo skončilo opäť na 7. mieste, ale už z 12 účastníkov. B-mužstvo sa umiestnilo ako štvrté. Novými členmi sa stali Milan Hanzlúvka, Ján Oslej, Milan Fiderický, Milan Rehák a Pavol Palanský. Oddielovým preborníkom sa stal Karol Mráz.

                Sezóna 1976/77 patrila k najhorším v celej histórii, pretože družstvo vypadlo z krajskej súťaže. B-družstvo skončilo v okresnom prebore na 3. mieste z 8. Oddielovým preborníkom sa stal Milan Hanzlúvka.

                V sezóne 1977/78 prišlo ku kurióznej situácii, keď obe družstvá hrali v okresnom prebore, pričom B-družstvo skončilo tretie a A-družstvo šieste. Preborníkom oddielu sa stal Igor Chorvatovič. Milan Fiderický prestúpil do Senice.

 

                V sezóne  1978/79 mal oddiel iba jedno družstvo, ktoré skončilo v okresnej súťaži na 9. mieste. Oddielový prebor vyhral Karol Mráz.

                V sezóne 1979/80 prišlo k miernemu zlepšeniu, družstvo obsadilo 4. miesto v okresnom prebore, oddielový prebor vyhral Peter Hanzlúvka.

                Sezóna 1980/81 priniesla 5. miesto v okresnom prebore, majstrom oddielu sa stal opäť Peter Hanzlúvka.

                V sezóne  1981/82 družstvo posilnil Ing. Dezider Náhlovský zo Senice a družstvo sa umiestnilo na 3. mieste. Preborníkom oddielu sa stal  Milan Hanzlúvka. V Osuskom odohral simultánnu produkciu  veľmajster Ing. Plachetka.

                V sezóne 1983/84 pekný úspech dosiahol Ján Adamovič, ktorý postúpil do krajského finále v korešpondenčnom šachu. Družstvo obsadilo v OP 4. miesto a preborníkom oddielu sa stal Peter Hanzlúvka.

                V sezóne 1984/85 družstvo obsadilo v OP 4. miesto, preborníkom oddielu sa stal Ľubomír Barcaj a Peter Hanzlúvka prestúpil do Senice.

                V sezóne 1985/86 družstvo obsadilo v OP 8. miesto, preborníkom oddielu sa stal Jozef Hamerlík.

                V sezóne 1986/87 sa vrátil Peter Hanzlúvka a pribudol nový hráč Miroslav Fedor, ktorý sa stal preborníkom oddielu.. Družstvo obsadilo v OP 3. miesto.

                V sezóne 1987/88 oddiel posilnili Ing. Branislav Škápik, Ing. Miroslav Wurschner a Pavol Repta. Družstvo obsadilo v OP 4. miesto, preborníkom oddielu sa stal Peter Hanzlúvka.

                V sezóne 1988/89 sa vrátil Milan Fiderický zo Senice. Družstvo bolo zaradené do krajskej súťaže, v ktorej obsadilo 8. miesto, preborníkom oddielu sa stal Miroslav Fedor.

                V sezóne 1989/90 družstvo obsadilo v MK 9. miesto, preborníkom oddielu sa stal Milan Hanzlúvka.

                V sezóne 1990/91 družstvo obsadilo v MK 8. miesto, preborníkom oddielu sa stal Ing. Miroslav Wurschner.

                V sezóne 1991/92 družstvo obsadilo v MK 6. miesto, preborníkom oddielu sa stal Ing. Branislav Škápik, družstvo posilnil Pavol Perička.

                V sezóne 1992/93 družstvo obsadilo v MK 1. miesto, čo znamenalo postup do divízie. Preborníkom oddielu sa stal Peter Hanzlúvka.

                V sezóne 1993/94 družstvo obsadilo v divízii 9. miesto, preborníkom oddielu sa stal Milan Fiderický.

                V sezóne 1994/95 sa šachový oddiel premenoval na Šachový klub Osuské. družstvo obsadilo v divízii 10. miesto, preborníkom oddielu sa stal Milan Fiderický.

                V sezóne 1995/96 bola v šachových súťažiach reorganizácia, po ktorej bol ŠK Osuské zaradený do 3. ligy. V nej družstvo obsadilo 6. miesto, preborníkom oddielu sa stal Miroslav Fedor. Družstvo posilnil Ing. Hečko.

                V sezóne 1996/97 družstvo obsadilo v 3.lige  4. miesto, preborníkom oddielu sa stal Miroslav Wurschner.

                V sezóne 1997/98 sa preborníkom oddielu stal Ing. Dušan Hečko. Družstvo dosiahlo najlepší výsledok vo svojej histórii - 3. miesto v 3. lige. Za družstvo v  troch najťažších zápasoch nastúpili dvaja hosťujúci hráči z extraligovej Lokomotívy Trnava - Miroslav Felčír a Alexander Nicolini.

V sezóne 1998/1999 družstvo obsadilo v 3. lige opäť 3. miesto.  Posilou sa stal Ing. Rudolf Diviak zo Senice. Okrem hry za družstvo sa začal zaujímať o prácu s mládežou, ktorej sa venoval P. Perička v rámci krúžku pri Mestskom kultúrnom stredisku v Brezovej.

V sezóne 1999/2000 družstvo obsadilo v 3. lige 4. miesto.  V tejto sezóne ukončili činnosť v Osuskom posily z Trnavy Felčír a Nicolini, pribudla hráčka zo Senice Ľubica Škápiková, ktorá pochádza z Jablonice a je Braňovou sestrou. Uskutočnil sa 1. ročník Veľkej ceny Brezovej v šachu žiackych družstiev, zúčastnilo sa 20 štvorčlenných družstiev, ŠK Osuské skončilo na 6. mieste.

V sezóne 2000/2001 skončilo družstvo v 3. lige na 5. mieste. Tento rok je významný tým, že v družstve dospelých dostali možnosť hrať 4 žiaci /Krupa, Blažková, Tomáš Perička a Ľuboš Karlík/, o výchovu ktorých sa začal starať Ing. Diviak. Vedenie klubu si osvojilo názor, že  zlepšenie výsledkov a vytúžený postup do 2. ligy bude možné dosiahnuť, len ak dostanú možnosť hrať najlepší zo žiackej kategórie, pretože u osvedčených hráčov už výrazné zlepšenie nemožno očakávať. V 2. ročníku Veľkej ceny Brezovej v šachu žiackych družstiev sa zúčastnilo 21 družstiev, ŠK Osuské skončilo na 4. mieste.

V sezóne 2001/2002 prišlo k dôležitej zmene, Šachový klub Osuské bol zaregistrovaný ako občianske združenie a získal postavenie samostatnej právnickej osoby. Podstatne sa rozšírila základňa mladých hráčov, ktorí sa pod vedením Ing. Diviaka zúčastnili mnohých mládežníckych turnajov po celom Slovensku. ŠK Osuské zorganizoval Majstrovstvá Slovenska v šachu družstiev mladších žiakov za účasti 28 družstiev. Okrem toho je klub garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 1. ročník.

 A - družstvo dosiahlo najväčší úspech vo svojej doterajšej histórii - vyhralo 3. ligu a postúpilo do 2. ligy. K úspechu veľmi pomohol A. Gaša zo Senice, ktorý hral ako hosť na 1 rok na 1. šachovnici. Oveľa väčšiu možnosť hrať dostali mládežníci. Nastúpilo ich až 7 a treba povedať, že sa tiež výrazne pričinili v boji o postup. Družstvo hralo tak suverénne, že 2 kolá pred koncom malo už 9-bodový náskok a tak posledné dve kolá odohrali skoro samí juniori. Výsledky jednotlivcov: Gaša  4 z 5,  Hečko 6,5 z 9, P. Hanzlúvka 6 z 9, Jakubec 1,5 zo 4, Wurschner 1,5 z 3, Kubík 3 zo 7, Blažková 4 z 8, Fedor 4 zo 6, Fiderický 6 zo 7, P. Perička 0 z 1, Ru. Diviak 1 z 2, Lˇub. Karlík 1 z 3,  Krupa 5,5 zo 7, T. Perička 2 z 3, Ra. Diviak 3,5 zo 4, Luk. Karlík 1 z 2.

 V sezóne 2002/2003 boli do majstrovských súťaží zapojené 3 družstvá. A-družstvo do 2. ligy, B a C družstvo do 4. ligy. Aby sme mali v 2. lige väčšie šance na udržanie, angažovali sme ako posily 3 mladých hráčov, ktorí patria vo svojej kategórii k slovenskej šachovej elite - Michala Mészarosa z Bratislavy a sestry Máriu a Veroniku Machalové z Budmeríc. A-družstvo ako nováčik obsadilo v 2. lige 7. miesto. Výsledky jednotlivcov:  Mészáros 7 z 11, Machalová M. 7 z 11, Machalová V. 4,5 z 11, Hečko 7,5 z 11, Hanzlúvka P. 3,5 z 10, Kruppa 3,5 z 9, Fedor 1 z 1, Fiderický 1 z 5,  Diviak Ra. 2,5 zo 6,  Karlík Ľub. 5 z 9, Perička T. 0,5 z 3, Karlík Luk. 0 z 1.

V 4. lige skončilo Osuské B na 3. mieste a Osuské C na 4. mieste.

Aktívne pracovalo tréningové stredisko mládeže, ktoré mal pod odborným dohľadom medzinárodný majster Róbert Tibenský z Bratislavy.

Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 2. ročník.

V sezóne 2003/2004 bolo do majstrovských súťaží zapojených 5 družstiev. A – družstvo do 2. ligy, B a C družstvo do 4. ligy a žiacke družstvá hrajúce pod hlavičkami CVČ Senica a MsKS Brezová do 5. ligy. Zo zostavy 2. ligy vypadli sestry Machalové, pretože do 2. ligy postúpili aj Budmerice. Nahradili sme ich medzinárodným majstrom Tomášom Likavským a Andrejom Seitlerom. Družstvo obsadilo 7. miesto. Individuálne výsledky: Likavský 5,5 zo 7,  Mészáros 8,5 z 11, Seitler 7,5 z 11, Hečko 4 z 11, Kruppa 6 z 11, Hanzlúvka P. 5,5 z 8, Blažková 0,5 z 2,  Karlík Luk. 0 z 3, Karlík Ľub. 3,5 z 10, Würschner 0,5 z 2, Kubík 0 z 2, Perička T. 2 zo 7, Diviak Ru. 0 z 1, Perička P. 0,5 z 2.

Vo 4. lige skončilo Osuské B  na 5. mieste a Osuské C na 4. mieste.

Niekoľko výrazných úspechov dosiahol ŠK Osuské v mládežníckych kategóriách:

Majstrovstvá SR C10:      Martin Pagerka – 5. miesto

Majstrovstvá SR C18:      Michal Mészáros – 2. miesto, Kruppa – 5. miesto

Majstrovstvá SR mladších žiakov – družstvá: 4. miesto

Majstrovstvá SR C12 rapid:            Martin Pagerka – 4. miesto

Majstrovstvá SR D14 rapid:           Janka Peričková – 2. miesto

Dorastenecká liga:              2. miesto

Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 3. ročník.

V sezóne 2004/2005 bolo do majstrovských súťaží zapojených 6 družstiev. A – družstvo do 2. ligy, B a C družstvo do 4. ligy a žiacke družstvá hrajúce pod hlavičkami CVČ Senica A, CVČ Senica B a CVČ Brezová do 5. ligy. Do zostavy 2. ligy pribudol Andrej Gaša zo Senice. Družstvo obsadilo 2. miesto, čo je najväčší úspech v histórii šachu v Osuskom. Za postupujúcou Devínskou Novou Vsou sme zaostali iba o ½ boda skóre. Vo 4. lige skončilo Osuské B na 1. mieste a postúpilo do 3. ligy, Osuské C skončilo trináste. V 5. lige skončili žiacke družstvá od 4. po 6. miesto v poradí: CVČ Senica A, CVČ Brezová a CVČ Senica B.

Ešte významnejšie úspechy ako v minulosti dosiahli naši mládežníci, z Majstrovstiev Slovenska doviezli 5 medailí. Dve strieborné získal M. Pagerka, jednu Erika Machalová, bronzové získali Michal Mészáros a J. Peričková. Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 4. ročník.

V sezóne 2005/2006 bolo do majstrovských súťaží zapojených 5 družstiev. A – družstvo do 2. ligy, B družstvo do 3. ligy, C družstvo do 4. ligy a žiacke družstvá hrajúce pod hlavičkami CVČ Senica a CVČ Brezová do 5. ligy. V 2. lige sme obsadili 3. miesto, v 3. lige 8. miesto. Vo 4. lige skončilo Osuské C na 5. mieste. V 5. lige skončili žiacke družstvá na 4. a 5. mieste v poradí: CVČ Senica a CVČ Brezová.

ŠK Osuské usporiadalo v roku 2006 MSR mládeže na Brezovej. M. Pagerka sa stal majstrom Slovenska do 12 rokov, v rapid šachu obsadil 2. miesto. Družstvo mladších žiakov obsadilo 2. miesto a Janka Peričková sa stala majsterkou SR v rapid šachu dievčat do 16 rokov. Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 5. ročník.

V sezóne 2006/2007 bolo do majstrovských súťaží zapojených 6 družstiev. A – družstvo do 2. ligy, B družstvo do 3. ligy, C družstvo do 4. ligy a žiacke družstvá hrajúce pod hlavičkami CVČ Senica A, CVČ Senica B a CVČ Brezová do 5. ligy. V 2. lige sme obsadili 9. miesto, v 3. lige 6. miesto. Vo 4. lige skončilo Osuské C na 2. mieste. V 5. lige skončilo CVČ Senica B na 1. mieste a vybojovalo postup do 4. ligy, CVČ Brezová skončilo na 6. mieste a CVČ Senica B na 7. mieste.

Pagerka sa stal majstrom Slovenska do 12 rokov v normálnom i v rapid šachu. Družstvo mladších žiakov obsadilo 2. miesto a starší žiaci 7. miesto. Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 6. ročník.

V sezóne 2007/2008 bolo do majstrovských súťaží zapojených 7 družstiev. A – družstvo do 2. ligy, B družstvo do 3. ligy, C družstvo a CVČ Senica do 4. ligy a žiacke družstvá hrajúce pod hlavičkami CVČ Senica B, CVČ Senica C a CVČ Brezová do 5. ligy. V 2. lige sme obsadili 6. miesto, v 3. lige 7. miesto. Vo 4. lige skončilo CVČ Senica na 4. mieste a Osuské C na 6. mieste. V 5. lige skončilo CVČ Senica C na 2. mieste, CVČ Senica B na 6. mieste a CVČ Brezová na 7. mieste.

Pagerka skončil na MSR do 14 rokov na 2. mieste, stal sa však majstrom Slovenska do 14 rokov v rapid šachu. Tibor Čajka skončil v rapide do 14 rokov na 3. mieste. Družstvo mladších žiakov obsadilo 4. miesto. Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 7. ročník.

V sezóne 2008/2009 bolo do majstrovských súťaží zapojených 7 družstiev. A – družstvo do 2. ligy, B družstvo do 3. ligy, C družstvo a CVČ Senica do 4. ligy a žiacke družstvá hrajúce pod hlavičkami CVČ Senica B, CVČ Senica C a CVČ Brezová do 5. ligy. V 2. lige sme obsadili 7. miesto, v 3. lige 8. miesto. Vo 4. lige skončilo CVČ Senica na 11. mieste a Osuské C na 10. mieste. V 5. lige skončilo CVČ Senica C na 4. mieste, CVČ Senica B na 8. mieste a CVČ Brezová na 6. mieste.

Pagerka skončil na MSR do 14 rokov na 1. mieste. Družstvo mladších žiakov obsadilo 8. miesto a družstvo starších žiakov 4. miesto. V dorasteneckej lige sme skončili na 2. mieste Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 8. ročník. V roku 2009 sme zorganizovali 1. ročník turnaja Open Brezová, ktorého sa zúčastnilo 115 hráčov z celého sveta. Z toho bolo 28 hráčov s titulmi, 7 z nich dokonca veľmajstri.

 V sezóne 2009/2010 bolo do majstrovských súťaží zapojených 7 družstiev. Sezóna bola mimoriadne úspešná. A – družstvo v druhej lige dosiahlo 11 výhier a 1 remízu, obsadilo 1. miesto a postúpilo do 1. ligy. B – družstvo v 3. lige vyhralo všetkých 11 zápasov a postúpilo do 2. ligy. Vo 4. lige skončilo C - družstvo na 3. mieste a D – družstvo (CVČ Senica) na 2. mieste. Ďalšie 3 mládežnícke družstvá hrali v 5. lige.

V dorasteneckej lige sme obsadili 2. miesto, M. Pagerka skončil na MSR do 16 rokov na 1. mieste a rovnako sa majstrom Slovenska stal Oliver Spaček v kategórii do 12 rokov. Klub bol naďalej garantom a organizátorom Regionálneho šachového festivalu pre mládež vo veku od 6 do 20 rokov - konal sa 10. ročník., ktorého sa zúčastnilo 354 mladých šachistov.

Od roku 2009 je novým predsedom klubu Ing. Branislav Škápik.

V sezóne 2010/2011 bolo do majstrovských súťaží zapojených 7 družstiev. A – družstvo ako nováčik v 1. lige obsadilo 2. miesto. B – družstvo v 2. lige skončilo na 10. mieste. Vo 4. lige skončilo C - družstvo (CVČ Senica) na 1. mieste a postúpilo do 3. ligy, D – družstvo skončilo na 2. mieste. Ďalšie 3 mládežnícke družstvá hrali v 5. lige, pričom CVČ Brezová súťaž vyhralo a postúpilo do 4. ligy.

V súťažiach jednotlivcov získal na Majstrovstvách Slovenska Oliver Spaček striebro v kategórii do 12 rokov a Martin Pagerka bronz v kategórii do 18 rokov. Starší žiaci sa stali Majstrami Slovenska!

V sezóne 2011/2012 bolo do majstrovských súťaží zapojených 7 družstiev, tentokrát nikto nepostúpil, ani nevypadol. 1. liga – 5.miesto, 2. liga - 7. miesto, 3. liga - 3.miesto, 4. liga – 3. a 4. miesto.

V sezóne 2012/2013 bolo do majstrovských súťaží zapojených 6 družstiev. 1. liga – 8.miesto, 2. liga - 5. miesto, 3. liga - 7.miesto, 4. liga – 5. a 6. miesto.

V sezóne 2013/2014 bolo do majstrovských súťaží zapojených 6 družstiev. 1. liga – 3.miesto, 2. liga - 4. miesto, 3. liga - 3.miesto, 4. liga – 5. a 7. miesto.

V sezóne 2014/2015 bolo do majstrovských súťaží zapojených 6 družstiev. 1. liga – 6.miesto, 2. liga - 4. miesto, 3. liga - 5.miesto, 4. liga – 4. a 7. miesto.

V sezóne 2015/2016 sme dosiahli najväčší úspech v histórii šachu v Osuskom – postúpili sme do najvyššej súťaže na Slovensku – do šachovej Extraligy. Do majstrovských súťaží bolo zapojených 6 družstiev. 1. liga – 1.miesto, 2. liga - 9. miesto, 3. liga - 6.miesto, 4. liga – 3. a 8. miesto.

O postup do extraligy sa pričinilo 16 hráčov. Uvádzame ich podľa poradia na súpiske. Michal Mészáros (0,5 bodu z 1 partie), Andrej Gaša (5,5/11), Miroslav Roháček (4/6), Tibor Čajka (2,5/9), Martin Kimerling (0,5/1), Michal Jozefek (3,5/7), Marek Karas (5,5/9), Martin Jablonický (7,5/9), František Jablonický (1/3), Patrik Gaša (1/1), Oliver Spaček (6/8), Rastislav Búry (9/11), Martin Očko (1,5/3), Filip Polášek (2,5/3), Dušan Hečko (3/4) a Rastislav Diviak (0,5/2). Veľkú zásluhu na postupe má vedúci družstva Tomáš Perička, ktorý v postup veril celý čas a dokázal motivovať aj ostatných.

D o s l o v

Vážený čitateľ, týmto skromným príspevkom sme chceli oboznámiť všetkých priaznivcov šachu o tejto najrozšírenejšej spoločenskej hre, ktorá zapustila hlboké korene aj v našej obci. Je možné, že sme nezaznamenali všetky udalosti  počas 43 rokov činnosti ŠK, že sme nespomenuli všetkých občanov, ktorí sa pričinili o rozvoj tejto hry v Osuskom. Ak sa tak stalo, prosíme všetkých o prepáčenie.

Výbor ŠK Osuské verí, že šach v Osuskom nezanikne. V tomto období je rozhodujúcim faktorom prekonanie ekonomických ťažkostí. Majstrovské zápasy v šachu môže oddiel odohrať len za finančnej  pomoci sponzorov,  ktorým aj touto cestou chceme poďakovať, že prispeli na činnosť nášho šachového klubu.

4.10.2016